Hem

OFAs valplattform

OFA är ett parti som bildades 2006 med syfte att dels lyfta de lokala välfärdsfrågorna starkare, dels att skapa en politisk mångfald av nya idéer i den politisk ordningen i Borlänge. OFA har idag två mandat och har under den senaste mandatperioden varit i en allians med Socialdemokratin, Vänstern och Miljöpartiet. Vi söker mandat från borlängeborna för ett starkare mandat för att stärka välfärdsfrågorna. En röst på OFA är också en röst för starkare gehör och talan i de politiska församlingarna för välfärdsfrågorna. Inför valet 2018 vill OFA lyfta fram omsorgen som ett viktig begrepp för utvecklande av vår stad. Omsorgen ska förankras i humanistiska värderingar om människans frihet, rättigheter, skyldigheter och solidaritet.

 Läs mer om vår plattform

 

OFA var på besök hos FUB

OFA var på besök hos FUB för att informera sig om FUB:s verksamhet, men också besvara på frågorna från FUB:s styrelsen

22 Aug, 2018


Nu börjar valrörelsen

Nu börjar valrörelsen med att få ut skyltar runt omkring i Borlänge. Vi syns i valrörelsen.

22 Aug, 2018


10 viktiga frågor för Omsorg För Alla (OFA)

Ingen skall behöva tvivla på eller känna oror för det offentligas förmåga att sörja för de äldres trygghet och att vården och omsorgen alltid utgår…

2 Sep, 2014


Integration handlar om Allas ansvar och rättigheter

Integration handlar om att skapa ett samhälle där alla människor som är utsatta i samhället känner samhörighet. Det kan handla om fattiga pensionärer…

2 Sep, 2014


Personal inom välfärden är Borlängebornas livlina

I senaste budgeten beslöt fullmäktige att tillföra ytterligare resurser till skolan, omsorgen, socialen och arbetsmarknaden. OFA anser att dessa…

2 Sep, 2014