Vår Politik

Vi kämpar för skola, vård och omsorg, även när det inte är valtider!

Ett samhälle ska vara uppbyggt så att varje individ känner trygghet och samhörighet. Att kontakten mellan medborgare och kommun är självklar är ett måste för Borlänge kommuns invånare. Att man som ung eller gammal får känna sig som en del i en helhet är det centrala och Omsorg för allas mål. Att man som ung ska få chansen att utbilda sig eller arbeta, att man som äldre eller sjuk ska känna att man får vård, när vård behövs! Att man som invandrare blir bemött väl och introducerad till det nya samhället.

Trygghet, samhörighet och omsorg är de ord som bör pryda Borlänge kommun. Att varje individ ska kunna instämma i att just detta utmärker vår kommun, är vårt mål!

Vi inser att för att fortsätta utveckla Borlänge kommun till det bättre krävs förändring. I sättet att tänka, maktpositioner mm, för att nå omsorgen som Borlänge kommun strävar efter och där alla känner trygghet!

Detta kräver ansvar från de politiskt styrande att stötta och samarbeta med våra medborgare för att skapa sambandet mellan kommun och individ. Just detta samarbete kommer att bidra till välfärdsstaden Borlänge, OFA:s centrala mål!

Vi kämpar för skola, vård och omsorg, även när det inte är valtider!

Välfärdsstaden Borlänge är målet!

 

10 viktiga frågor för Omsorg För Alla (OFA)

Ingen skall behöva tvivla på eller känna oror för det offentligas förmåga att sörja för de äldres trygghet och att vården och omsorgen alltid utgår…

2 Sep, 2014


Integration handlar om Allas ansvar och rättigheter

Integration handlar om att skapa ett samhälle där alla människor som är utsatta i samhället känner samhörighet. Det kan handla om fattiga pensionärer…

2 Sep, 2014


Personal inom välfärden är Borlängebornas livlina

I senaste budgeten beslöt fullmäktige att tillföra ytterligare resurser till skolan, omsorgen, socialen och arbetsmarknaden. OFA anser att dessa…

2 Sep, 2014