Artiklar

10 viktiga frågor för Omsorg För Alla (OFA)

Ingen skall behöva tvivla på eller känna oror för det offentligas förmåga att sörja för de äldres trygghet och att vården och omsorgen alltid utgår från den enskildes behov med respekt för integritet. Gratis hälsokontroll för alla som fyllt 70 år. Att ge den gemensamma omsorgsnämnden lokal kraft och ekonomiska resurser att driva samarbete mellanlandstingets och kommunens verksamheter. Rättvisa och höjda löner till ALL omsorgspersonal. Solidarisk lönepolitik. Stoppa nedrustningen i vård,…

2 Sep, 2014


Integration handlar om Allas ansvar och rättigheter

Integration handlar om att skapa ett samhälle där alla människor som är utsatta i samhället känner samhörighet. Det kan handla om fattiga pensionärer som ska ha ett värdigt liv, det kan vara arbetslösa, det kan vara människor som är oliktänkande men som har rätt till att vara en del i samhället som alla andra. Det kan vara funktionshindrade som med samhällets gemensamma resurser ska få en chans. Det finns många människor som har rätt till en bra integration.Integration är och kommer alltid att…

2 Sep, 2014


Personal inom välfärden är Borlängebornas livlina

I senaste budgeten beslöt fullmäktige att tillföra ytterligare resurser till skolan, omsorgen, socialen och arbetsmarknaden. OFA anser att dessa ytterligare medel är viktigt för att möta dagens och framtida behov.   Men OFA anser att resurserna även måste gå till att skapa drägliga arbetsvillkor för personalen inom främst äldreomsorgen. En nyligen presenterad rapport från Kommunal centralt visar att otryggheten breder ut sig bland kommunals medlemmar. Allt fler jobbar som visstidsanställda,…

2 Sep, 2014