10 viktiga frågor för Omsorg För Alla (OFA)

10 viktiga frågor för Omsorg För Alla (OFA)

2 Sep, 2014

Ingen skall behöva tvivla på eller känna oror för det offentligas förmåga att sörja för de äldres trygghet och att vården och omsorgen alltid utgår från den enskildes behov med respekt för integritet.Gratis hälsokontroll för alla som fyllt 70 år.Att ge den gemensamma omsorgsnämnden lokal kraft och ekonomiska resurser att driva samarbete mellanlandstingets och kommunens verksamheter.Rättvisa och höjda löner till ALL omsorgspersonal.Solidarisk lönepolitik.Stoppa nedrustningen i vård, omsorg och skola.Inför mobila team som gör hembesök hos äldre och barnfamiljer.Bekämpa arbetslösheten hos grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden genom kommunala åtaganden t. ex. upprustning av skolor och äldreboenden.Samverkan mellan förskola och skola så att när eleverna börjar åk 1 kan få stöd i läsinlärningsprocessen från vecka 1.Ge lärarna fullt förtroende att själva styra och planera undervisningen samt ge höjda och rättvisa löner till ALLA lärare.

comments powered by Disqus